26 mei 2007

Nieuwe Marsrichting voor de Nationale Revolutie

Kameraden, deze avond dient om de mensen die geïnteresseerd zijn in de toekomst van ons land en ons volk nader tot elkaar te brengen. Het heden en de toekomst zien er voor de nationaal-revolutionaire krachten op het eerste zicht misschien niet goed uit. Dat is echter maar schijn, want in werkelijkheid zijn er onderhuids allerlei ontwikkelingen bezig die aantonen dat er wel degelijk een revolutionaire wil aanwezig is bij bepaalde groepen in de maatschappij.

Er is een nieuwe generatie van nationale activisten aan het opstaan. Een generatie die zich langzaam maar zeker aan het organiseren is. Een generatie die zich langzaam maar zeker aan het formeren is. En waar dat organiseren en formeren zal leiden tot een nieuwe politieke kracht. En deze kracht, kameraden, vindt zijn inspiratie, deze kracht vindt zijn rechtvaardiging in de Nieuw-Solidaristische wereldbeschouwing. En deze kracht, deze wereldbeschouwing, is nodig, kameraden.

Als we zien in welke soort maatschappij we nu terechtgekomen zijn. Een maatschappij waar het globalistische grootkapitaal de absolute macht heeft. Waar gesalarieerde behandelt worden als vuil. En waar men de menselijke productiekrachten, de beste elementen uit onze samenleving, op straat zet als afval. Neem het voorbeeld van Volkswagen Vorst waar men de eerste drie maanden van dit jaar 740 miljoen euro winst heeft gemaakt. Op de kap van de weggesmeten en vernederde arbeiders. Dat allemaal om de winsten te maximaliseren en de nooit aflatende geldhonger van de globalistische conglomeraten te stillen. Een consumptiemaatschappij waar het verhandelen van producten belangrijker is geworden dan het leven zelf. Een maatschappij waar nationaal bewustzijn als een ziekte wordt gezien. Een maatschappij waar nationale trots als onverdraagzaamheid wordt bestempeld. Een maatschappij waar het streven van de meerderheid van de bevolking om de macht te hebben in de eigen volkstaat afgedaan word als achterlijk. Een maatschappij waar eigen cultuurpatronen niet meer als modern worden ervaren en waar men dus mengculturen als oplossing voorstelt.

In zo een maatschappij leven wij kameraden. En zo een maatschappij verwerpen wij! De elitaire machten in het land weten dat er onrust broeit. De machtsstructuren weten dat er groepen in deze maatschappij zijn die niet langer de onderdrukking en de vernederingen slikken. Aan de ene kant heb je grote groepen van gastarbeiders die zich hier in dit land helemaal niet thuis voelen. De gastarbeiders werden door middel van moderne mensenhandel en in opdracht van het grootkapitaal en hun politieke knechten naar hier gelokt. Deze vreemde arbeidskrachten moeten de lonen en werkvoorwaarden van onze eigen werknemers constant onder druk zetten, zodat de winst integraal naar de kapitaalbezitters gaat. Ook werd zo een grote groep surplus consumenten gecreëerd, want deze mensen worden via allerhande subsidies, zoals leefloon en werkeloosheidsvergoedingen, en het tewerkstellen in gesubsidieerde jobs in staat gesteld om dagelijkse verbruiksproducten te kopen. Kortom het is altijd kassa voor het kapitaal.

De vreemde arbeidskrachten moeten zich assimileren en zich aanpassen aan onze maatschappij is het credo van de conglomeraten en hun knechten het parlementaire uitschot. De parlementaire zakkenvullers schreeuwen nog het luidst om een multiculturele maatschappij, waar de chaos heerst. Zelf nationalisten nemen het ordewoord van het aanpassen over. Maar dat is buiten de waard gerekend, kameraden. Deze vreemde mensen willen geen mengcultuur. Deze vreemde mensen en zeker de moslims onder hen willen niet leven in een staat die gescheiden is van religie. En we kunnen ze geen ongelijk geven. Ook wij willen geen mengculturen. Daarom wijzen wij, Solidaristen, de integratie af als een misdadig idee. Als een idee dat de mensen beroofd van hun eigenwaarde. Wij, Solidaristen, begrijpen dat veel van deze vreemde mensen eigen scholen willen. Wij begrijpen dat ze hun gebedshuizen willen. Wij begrijpen dat ze hun vrouwen willen verbergen achter sluiers. Wij zullen zelf binnenkort onze eigen vrouwen moeten opsluiten om hen zo te beschermen tegen groepsverkrachtingen. Maar wij begrijpen hen wel omdat wij juist identiteit als het hoogste goed en het grootse recht van een volk zien. En daarom is het goed dat deze mensen hun eigen identiteit willen behouden. En wij zeggen aan deze mensen: Ga daarheen waar u zich echt kunt ontplooien. Ga daar heen waar u echt u godsdienst maximaal kunt beleven. Ga daar heen waar de koran en de scharia als maatstaf gelden. Ga daar heen waar uw cultuur als verrijkend wordt ervaren. Ga daar heen waar de profeet u gebied te gaan. Namelijk naar een land waar het woord van de profeet wet is.

En deze vreemdelingen moeten zich vooral niet bezorgd maken over ons. Zij kunnen met een gerust geweten vertrekken. Zij hoeven de leugens van hun eigen getemde en afgerichte woordvoerders en pseudo-politiekers niet te geloven. Zij mogen de woorden van mensen die de koran hebben verraden niet opvolgen. Zij moeten, integendeel, die geassimileerde muilentrekkers aan de kant zetten en er zelf mee afrekenen. Wij hebben geen vreemdelingen nodig. Wij kunnen ons werk wel zelf aan. Wij hebben geen vreemdelingen nodig. Wij zullen onze pensioenen wel zelf betalen. Wij hebben geen vreemdelingen nodig. Wij kunnen onze welvaart wel zelf organiseren. Wij hoeven geen raad en daad van mensen die recht uit de derde wereld komen. Maar wat wij totaal niet begrijpen is het feit dat er honderdduizend of meer illegalen in dit land verborgen zitten. Dat deze mensen hier verblijven, werken en hun kinderen laten studeren. Maar dat niemand ze blijkbaar kan vinden om ze het land uit te zetten. Dat kan alleen maar in een staat die geen rechtstaat meer is, maar een staat is geworden van de poenpakkers. Een staat waar de georganiseerde overheidsmaffia de echte illegaliteit rustig laat woekeren. Sterker nog. Waar de overheid de illegaliteit aanmoedigt. Dit kan toch alleen maar in een gangsterstaat? Dat is niet te tolereren in een nationaal-democratische samenleving.

Toch willen wij, nationaal-revolutionairen, deze mensen helpen om terug te keren naar hun geboortelanden. Daarmee bedoel ik uiteraard de legale vreemdelingen. De illegalen moeten alleen maar geholpen worden om terug legaal te leven. En dat kan alleen als wij ze terugsturen naar de plaatsen waar ze vandaan komen. Daar zijn ze legaal. De anderen willen we opleiden zodat ze economisch en sociaal sterker staan om in hun vaderland welvaart te creëren. Wij willen ze politiek laten vormen zo dat ze in hun landen van oorsprong ook een nationaal-revolutionaire stroming zouden kunnen op gang brengen en zo een vorm van nationaal-democratie kunnen vestigen in die landen. Kortom we willen deze mensen helpen om te strijden tegen de kapitalistische mensenhandel die volledige volkeren berooft van zijn sterkste krachten en van elke volkse identiteit. Daarom moeten we ook nauwere contacten en contracten sluiten met moslimlanden zodat er een regeling kan uitgewerkt die toelaat dat hun staatsburgers naar huis terug kunnen.

Aan de andere kant heb je de eigen bevolking. Onze bevolking is nu al jaren bewerkt door de propaganda-afdelingen van het kapitaal. Propaganda-afdelingen die ook wel “vrije pers” worden genoemd. Aan deze pers is niks vrij. Het zijn instrumenten van de conglomeraten en de multinationale bedrijven. De pers is de luidspreker van het economische systeem en als zodanig roept en tiert het elke dag weer opnieuw dat er verdraagzaamheid en diversiteit moet heersen. Deze propaganda afdeling van het onderdrukkingssysteem bezingt met luide stem het liberaalkapitalistische wereldwonder. Liberalisme brengt vrede en vrijheid voor de volkeren. Liberalisme brengt rijkdom op aarde. En om de weldaden van dat liberalisme ten volle tot ontplooiing te laten komen moet iedereen het nieuwe geloof omarmen en liefhebben.

Voor diegenen die luidop zouden durven twijfelen aan het optimisme van het liberalisme, voor diegenen die zouden twijfelen aan de weldaad van de unieke ultraliberale wereld, voor diegenen die nog durven beweren dat volk en volkscultuur bestaat en vooral voor diegenen die durven twijfelen aan de superieure multiculturele staat, voor die twijfelaars, kameraden, heeft de bezitterklasse, hebben de grootbankiers, hebben de eigenaars van de conglomeraten een duidelijke waarschuwing: “Zwijg of we vervolgen u!” Want, inderdaad kameraden, wij leven in dit land niet in een democratie. Wij leven in dit land niet in vrijheid. Wij hebben geen vrije meningsuiting. Wij hebben geen vrij historisch onderzoek. Wij hebben niet het recht om ons vrij te organiseren. Wij hebben geen vrije vakbonden in dit land. Wij hebben geen onpartijdige rechtbanken. Wij hebben geen eigen staat. Wij zijn integendeel bezet door een Belgische kaste. Wij worden bestuurd vanuit schijnparlementen. Wij noemen deze parlementen dan wel Vlaams of Brussels of Waals, maar wij weten dat het in feite filialen zijn van het Belgische parlement. Wij hebben geen volksvertegenwoordigers. Wij hebben partijcreaturen. Wij hebben geen democratische partijen. Wij hebben politieke bedrijven. Wij hebben geen democratische verkiezingen. Wij hebben ongrondwettelijke politieke mandatenverwerving. Wij hebben geen democratische regeringsvorming. Wij hebben cordons rond het volk die elke machtsdeling uitsluit.

Waarom zouden wij ons nog met verkiezingen bezighouden? Wij weten dat verkiezingen nutteloos zijn. Wij weten dat verkiezingen reclamecampagnes zijn voor een afvalproduct, kameraden. En dat afvalproduct noemen ze in dit land parlementarisme. Welke verstandige mens wil zich nog inzetten voor een product waarvan de vervaldatum al lang is overschreden. Het enige dat je met zo een product kunt doen is het in de vuilnisbak smijten en het deksel erop doen om zo de stank van corruptie en verderf tegen te houden. Want wat brengt ons dit parlementarisme? Wij hebben dit land nooit gewild. Wij zijn niet gevraagd of we een vreemde Europese grondwet willen. Wij hebben er ons naar te schikken. Wij zijn niet gevraagd of we een vreemde munt wel leuk vinden. Wij kregen gewoon monopolygeld waar de Europese bankiers mee kunnen spelen op onze kosten. Wij hebben niet gevraagd dat onze welvaart door vreemde mensen uit onze mond zou worden gestolen. Wij hebben niet gevraagd dat onze steden zouden vernietigd worden door het virus van de multicultuur. Wij hebben geen eerlijk belastingstelsel. Wij hebben georganiseerde loondiefstal.

Als je de opsomming van de Belgische antidemocratische praktijken goed in acht neemt, dan zou je veronderstellen dat linkse groepen deze antidemocratische staat zouden aanvallen. Of dat ze toch tenminste de antidemocratische Belgische kaste ter verantwoording zou roepen. Maar wie daar op hoopt zal al snel moeten vaststellen dat diegenen die zich vandaag links noemen totaal verkocht en verknocht zijn aan de Belgische onderdrukkingstaat. Het is namelijk zo dat het grootkapitaal internationalistisch denkt en handelt. Geld vrij laten circuleren. Goederen aan uitbuitingsprijzen aankopen. En wat belangrijker is: Het vrij invoeren van mensen. (Het uitvoeren is verboden.) En voor exotische dieren word een uitzondering gemaakt. Die kunnen niet consumeren, dus die mag je niet invoeren.

Links vind dat het allemaal een beetje beter kan geregeld worden en daarom ijveren ze nu voor een anders-globalisme. Let wel: ze geloven niet zoals wij in anti-globalisme. Links vind mensenhandel best wel kunnen als het maar op humane wijze gebeurt. Toen de slavenhandel nog bestond waren er ook mensen zoals onze onvolprezen koning. Ook zij wilden de boel humaniseren in Kongo. Ze hebben dat ook gedaan. Er werd maar één handje afgehakt … in plaats van twee. Onze koninklijke uitbuiter en zijn beulen hadden namelijk vastgesteld dat je zonder handen niet langer kon werken. En dat dit koningshuis multicultureel is … dat kan men goed begrijpen. Ze hebben tenslotte fortuinen verdiend aan die uitgebuite kleurlingen. Nu willen de koninklijke kapitalisten iets terugdoen voor die mensen. Maar dan liefst op kosten van het volk. Het opknappen van een villa of het vergoeden van afgehakte handen, dat is voor de Coburgs juist hetzelfde. Het volk betaalt altijd!

Ik vraag aan de linkse krachten in dit land “Waar zijn jullie? Wanneer gaan jullie dat Belgische ondemocratisch systeem bevechten?” Maar neen, onze linkse vrienden hebben zich aangepast. Aangepast aan de Belgische pretmaatschappij. En als dank hebben zij van de bazen een voorrecht gekregen. De linkse lolmakers mogen nu naar hartenlust verklikkertje spelen voor hun nieuwe vrienden, de bazen. Zij mogen nu hulppolitie spelen voor het repressiesysteem. Telkens er een actie is, telkens er een feestje is, telkens er een nationalist is die een scheet laat, dan beginnen die linkse suffers te brullen en te schreeuwen dat het een lieve lust is. Links eist van hun kapitalistische vrienden en van de politieke knechten en uiteraard van het parlementaire uitschot dat er wordt opgetreden. Er moet verboden worden! Er moet repressie zijn! Er moeten politie en waterkanonnen ingezet! Er moet een sterke staatsveiligheid georganiseerd! Er moeten onwettige technieken ingevoerd om politieke opposanten aan te vallen! Kortom, in plaats van de onderdrukkingstaat samen met ons aan te vallen hebben de linkse en verwende kinderen van de bourgeoisie beslist om in de Belgische stront te gaan kruipen. Als je toch collaboreert met de onderdrukker, dan doet de stank er niet toe.

Gezien het feit dat de linkse stroming in dit land gekozen heeft voor een staat die elke dag meer dictatoriaal en antidemocratisch wordt blijft er niet veel oppositie meer over. Daarom moeten we vooral zelf de oppositie gaan voeren. Daarom moet parlementarisme plaats maken voor activisme. Daarom moeten we de jeugd een ideologisch referentiekader aanbieden. Daarom moeten we een samensmelting van alle goede ideeën voorstaan. Daarom moeten we zorgen dat we links haar basis ontnemen. Daarom moeten we links die thema’s ontnemen waarmee ze nu nog jongeren aantrekken. Daarom moeten we links ontmaskeren als handlangers van de dictatuur. We moeten ons heroriënteren. We mogen geen hulp verwachten van parlementaristische partijen. We mogen niet geloven in een parlementaire oplossing voor de volks- en staatsproblemen. We moeten het zelf doen!! We moeten een nationale revolutie van de geest ontketenen. En daarvoor hebben we een Nieuwe Marsrichting nodig. Daarom een avond als deze. Vandaag nog een kameraadschappelijk samenzijn. Maar …

Morgen zullen we naar de nieuwe marsrichting marcheren.
Morgen de strijd.
Morgen de actie.
Morgen de toekomst voorbereiden.
En die toekomst zal aan de nationaal-revolutionairen zijn.
Morgen weerklinken de strijdkreten, kameraden.
Morgen zijn er de ordewoorden:
Weg met het verraad!
Weg met de verrotte Belgische onderdrukkingsstaat!
Weg met wetten die ons verknechten!
Weg met de multiculturele bezettingsmacht!
Weg met de verloedering!
Weg met de wetteloosheid die toelaat dat op het openbaar vervoer, in eigen huis, in eigen land, ons volk wordt aangevallen, wordt kreupel geslagen, wordt vermoord en wordt verkracht!

Ons volk leeft in de grote steden in een situatie die vergelijkbaar is aan een beginnende burgeroorlog. Daarom is het onze plicht. Daarom is het onze opdracht. Daarom onze actie. Daarom onze leuze:

Europa jeugd revolutie!
Leve de solidaristische strijd!
Leve de nationaal-democratie!


Eddy Hermy.

Geen opmerkingen: