11 mei 2007

Petitie: Splits BHV NU!!!!

Waarom moet kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst worden?

De splitsing is de wens van de inwoners uit de vlaamse gemeenten van BHV
Geen waalse verkiezingen op Vlaams grondgebied
Stop de verfransing en de verstedelijking
Onze gemeente is Vlaams, groen en sociaal
Een actief verenigingsleven kan pas als we dezelfde taal spreken
De onzekerheid omtrent HV moet nu maar eens stoppen
Een splitsing voor kamer, senaat en Europa
Met respect voor de Brussels Vlamingen en hun aantal verkozen kamerleden
Los van het juridisch en grondwettelijk aspect, de splitsing moet er komen...
Teken hier de petitie.

Geen opmerkingen: