05 mei 2007

Schotse nationalisten winnen overtuigend


Bij de verkiezingen voor de assemblee in Schotland (129 zetels) is de Scottish National Party (SNP) de absolute winnaar en meteen ook de grootste partij. Ook in Wales winnen de nationalisten.


Al meer dan vijftig jaar is Labour er de grootste partij, maar nu lag ze in de peilingen ver achter op de SNP van Alex Salmond. Die heeft beloofd binnen vier jaar een referendum over onafhankelijkheid te houden als zij de meerderheid haalt.

Dat zou meteen ook een persoonlijke klap zijn voor Gordon Brown, de gedoodverfde opvolger van Blair, die altijd steunde op zijn Schotse machtsbasis.

De uitslagen kwamen op vrijdag 4 mei maar traag binnen. Technische problemen zorgden voor aanzienlijke vertraging bij het tellen van de stemmen. Ook bleken veel Schotten in verwarring gebracht door onoverzichtelijke stembiljetten, waardoor tienduizenden mensen ongeldige stemmen uitbrachten. Veel politici en commentatoren omschreven de chaos vanmorgen als een pijnlijke vertoning, een volwassen democratie onwaardig.

De 129 zetels zijn toegewezen
SNP 47 (+20)
Labour: 46 (-4)
Conservatieven 17 (-1)
Liberaal Democraten 16 (-1)
Andere 3 (-14)
De nationalisten hebben beloofd dat, áls ze in de Schotse regering komen, zij snel (volgens de ene bron binnen een half jaar, volgens andere in 2010) een referendum zullen uitschrijven over Schotse onafhankelijkheid van Groot-Brittannie. Maar de andere partijen (socialisten, conservatieven, liberaal-democraten) zijn daar niet bepaald fel voorstander van. Bovendien ziet het ernaar uit dat de coalitiegesprekken moeilijk zullen verlopen.

Voorts is er, zoals steeds weer in dergelijke dossiers, de conservatieve reflex van de gevestigde machten in Europa. De SNP zou er te vanzelfsprekend uitgaan van een voortdurend lidmaatschap van de Europese Unie. Het resterende Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Noord-Ierland) zou zonder Schotland wel automatisch lid blijven, maar de Schotten zouden het lange en moeizame traject van een kandidaatlidstaat moeten volgen. Omdat elke lidstaat van de EU daarin zeggenschap heeft, is het niet ondenkbaar dat landen de Schotse aanvraag zullen tegenwerken. Zo zou Spanje een veto kunnen uitspreken om zijn eigen separatische Basken niet aan te moedigen.

Wales
Ook in Wales wonnen de nationalisten (Plaid Cymru's) ten koste van de socialisten van Labour, weliswaar minder overtuigend. Het succes zorgt er wel voor dat Labour er niet in geslaagd is de absolute meerderheid te behalen.
Labour: 26 (-3)
Plaid Cymru: 15 (+3)
Conservatieven 12 (s.q.)
Liberaal Democraten 6 (s.q.)
Andere 1 (s.q.)
Jan Van de Casteele

Geen opmerkingen: