01 mei 2007

Verslag "Broek af"-actie TAK en VVBWanneer we de daadkracht in de Vlaamse Rand van onze Vlaamse politici aanschouwen dan zakt onze broek af van plaatsvervangende schaamte. Om het netjes te houden trokken we (TAK en VVB) vandaag (29 april) te Wemmel dan maar een rok aan voor een aktiedag zonder voorgaande.

Op de weide tegenover het gemeentehuis bekampten de 60 aktievoerders elkaar in de "Bananenrepubliek spelen". Op het programma stonden disciplines als "Waal werpen", "Bananenrepubliek dansen", "Rond de pot draaien", "Transferlopen" enz. De wedstrijden moesten uit onze middens een nieuwe Vlaamse politicus aanduiden. De beloofde prijs, een kom mosselen, sneuvelde echter bij een van de volgende akties.

Na afloop van de wedstrijden was het tijd voor een groepsfoto op het bordes van het Wemmelse gemeentehuis. Na "de broek af", was het tijd voor "de rok omhoog".

Na het aanplakken van enkele affiches ging het richting faciliteitenschool (Prins boudewijnstraat 15) die we wensten om te dopen tot een nieuw jeugdhuis. Tijdens de receptie zou de winnaar van de Bananenrepubliek spelen gehuldigd worden. Zover kwam het echter niet. Van zodra de eerste aktievoerders over het hek gingen, gingen de poppen aan het dansen en vloog de pot mosselen in het rond. 13 aktievoerders werden administratief aangehouden, zij konden zich na één uur vrijheidsberoving weer vrij bewegen.

Voor de Bretoense dans (om Wemmel in Vlaamse bodem te verankeren) was er geen tijd meer.

Waarom van deze aktiedag? De aktiedag zit vol van verwijzingen naar lokale toestanden (uitleg zie verder) en lijkt daarmee misschien wel een zuiver Wemmelse aangelegenheid. Vergis u echter niet: Wemmel geldt gewoon als typevoorbeeld voor toestanden die men ook in de andere faciliteitengemeenten terugvindt. De houding die onze Vlaamse politici daar tegenover stellen is bovendien exemplarisch voor de Vlaamse houding in vele "niet-Rand"-dossiers.

De keuze voor Wemmel als lokatie voor deze aktiedag was natuurlijk niet toevallig gekozen. TAK en VVB besteedden ook in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2006 ruime aandacht aan deze gemeente (debat, eindpunt plakzaterdag, startpunt autokaravaan ...) en zijn blij dat hun aandacht navolging krijgt: - de Marnixring Voorkempen heeft reeds enkele vergaderingen achter de rug met de verantwoordelijken van Villa 3S en niets lijkt een substantiële meerjaren-inbreng in een vernieuwing van de huidige lokalen nog in de weg te staan - diezelfde Marnixring is ook de drijvende kracht achter een "Handleiding bij Wemmelse toestanden", een opsomming en analyse van pijnpunten in het Wemmelse beleid. Dit document zou dan een parlementair verlengstuk moeten kunnen krijgen

We durven te hopen dat andere verenigingen weldra zullen volgen in de andere faciliteitengemeenten en kunnen ook al aankondigen dat de Vlaamse Volksbeweging een procedure zal inleiden bij de Raad van State tegen de gemeente Wemmel. Het kan niet langer dat de VVB (afdeling AMOW) - een door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde vereniging - door het gemeentebestuur steevast geweerd wordt van markten en andere openbare aangelegenheden.

Lees verder op TAK

Geen opmerkingen: