03 juni 2007

De VLD wil nieuwe mensenhandel!

De liberale partij VLD, sociaal-economisch eerder rechts te situeren, pleit sinds enige maanden openlijk opnieuw voor mensenhandel! De liberalen willen opnieuw economische immigranten naar Vlaanderen halen. De kapitalistische economie heeft hier nieuwe werkkrachten nodig (liefst tegen zo laag mogelijke lonen) dus schieten de politieke schoothondjes van het kapitaal in actie. Het verhaal wordt mooi verpakt met drogredenen als "Vlamingen willen die jobs toch niet doen". In een opiniestuk dat verscheen in de establishmentgazet 'De Morgen' (14/02/2007) pleitten de liberalen Patrick Dewael en Sven Gatz voor een actief immigratiebeleid. "De Open VLD vindt migratie geen negatief of bedreigend fenomeen. Mensen die naar hier willen komen om te werken, dragen bij tot onze welvaart." Dat die mensen een compleet andere cultuur meebrengen wordt er niet bijgezegd, dat is voor de liberale materialisten maar bijkomstig. In feite pleit de VLD hiermee openlijk voor een nieuwe hedendaagse vorm van mensenhandel, om niet te zeggen slavenhandel, gelet op de toenemende uitbuiting van werknemers door het roofdierkapitalisme. En wat als de liberale economie plots een teveel aan werknemers heeft in die sectoren, zou de liberale kliek dan durven pleiten voor het opnieuw exporteren van deze ingevoerde werkkrachten? Uiteraard niet!

Inzake migratie heeft de VLD het hardst aangedrongen om de grenzen te openen voor de werknemers uit Oost-Europa, toen die landen lid werden van de Europese Unie, in 2004. "Zo wilden we de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken, en de verhuizing van bedrijven vermijden" klonk het bij de liberale propagandisten van kapitalistisch rijk-volk-eerst. "Op het congres stellen we een migratiemodel voor, waarbij iemand wordt toegelaten wanneer hij een arbeidscontract heeft. Zo kunnen we ook de migratie beter controleren." Kapitalisme, liberalisme en migratie zijn en blijven een onafscheidelijk triumviraat. Alle drie moeten ze door ons, identitairen en nieuw-solidaristen, afgewezen worden. Volledig afgewezen!

Pro-globalisten, voorstanders van liberale globalisatie in haar huidige vorm, beschouwen migratie als een essentieel positief onderdeel van de globalisatie! Dit wordt overigens ook door de linkse anders-globalisten niet afgekeurd, zij blijven dit perverse aspect van het liberaal-kapitalisme onder de noemer multiculturalisme verdedigen. Zowel migratie van personen als migratie van bedrijven (ook wel 'delocalisatie' genoemd) worden door pro-globalisten als positieve verschijnselen beschouwd die bijdragen tot de zogenaamde "mondiale ontwikkeling". De realiteit is anders: meer ontworteling en etnisch geweld, meer armoede in Europa, meer uitbuiting in lageloonlanden,...

Dat er anno 2007 nog steeds openlijk kan en mag gepleit worden voor mensenhandel is wraakroepend. In feite moeten dergelijke pleidooien strafbaar kunnen gesteld worden en zou moeten overwogen worden om partijen als de VLD voor de rechtbank te brengen om een partijverbod uit te spreken. Voor ons geldt slechts 1 gebod: volksgemeenschap in plaats van globaliseringswaan! Geen delocalisatie van bedrijven of personen, geen nieuwe immigratiestroom.

Geen opmerkingen: