09 juni 2007

Regime Change


De VSA spreekt graag over het verspreiden van de democratie in de wereld en het promoten van de vrijheden. Zij beseffen echter niet dat vrijheid begint bij de keuze van een volk om zijn eigen regimes te bepalen. Aan binnenrollende tanks, gevolgd door multinationals die enkel uit zijn op mega-winsten heeft het volk geen boodschap. Oranjefront is van mening dat vrijheid meer is dan economische vrijheid, het is het zelfbeschikkingsrecht van een volk om desnoods zijn eigen onderdrukkers te kiezen. Waar volksnationale opstanden voor de vrijheid de vorm hebben van een volk dat zich schaart achter gemeenschappelijke vlaggen en daarbijhorende idealen, heeft de liberale democratie van de VSA de vorm van tanks en raketten.

Het wilde kapitalisme en vrijheid gaan even goed samen als het marxisme en vrijheid. Beiden gebruiken vrijheid als verhulsels om hun ware agenda van cultureel imperialisme en economische VSA-dominantie door te drukken. Maar ons moet je natuurlijk niet geloven, zoek maar gerust op wat er met een persoon als Mossadeq gebeurde toen hij de oliebronnen van Iran nationaliseerde.

Bron: Oranjefront

Geen opmerkingen: