01 juli 2007

Illegaliteit = criminaliteit!


Identiteit is geen vodje papier waarmee gemarchandeerd kan worden. Illegalen kunnen niet "geregulariseerd" worden, illegaal = crimineel. Behoren tot een volk is een gegeven dat buiten de individuele wil van een persoon ligt. Het is geen administratieve aangelegenheid! Het huidige liberale anti-volkse en anti-identitaire regime wil over gans Europa de volksidentiteiten verder uithollen door bij regelmaat grote groepen hier illegaal verblijvende vreemdelingen te "regulariseren", een eerste stap naar het verschaffen van volwaardige lidmaatschap van de volksgemeenschap. Volkeren zijn een sta-in-de-weg voor het internationalistisch kapitalisme dat voortdurend nood heeft aan goedkope arbeidsreserves. Wanneer een volk qua werknemers niet meer voldoet, worden gemakshalve vreemdelingen geïmporteerd om de "tekorten" op te vullen en/of worden illegale vreemdelingen plots "witgewassen" naar een legaal statuut. Alles en iedereen ten dienste van het uitbuitend roofdierkapitalisme. Voor ons, nieuw-solidaristen, kan dit niet, nu niet en in de toekomst niet, NOOIT! Dat de vakbonden pleiten voor regularisatie, wijst er nog maar eens op dat zij niet langer de echte vertegenwoordigers zijn van de Vlaamse werkmens! Zij zijn met handen en voeten gebonden aan het systeem!

Geen opmerkingen: