04 juli 2007

Ondernemingen worden gemolken in België

De kapitaalverschaffers, de aandeelhouders, hebben de ondernemingen de voorbije jaren gemolken. Dat schrijft de directeur van de nationale bank. Deze mevrouw schrijft verder dat diegenen die het meest geprofiteerd hebben van de welvaartsgroei de aandeelhouders van de bedrijven zijn.

In de periode 1995-2005 ging het loon van de werknemers met 1,2% van het BBP (bruto binnenlands product) achteruit. Dat wil zeggen dat in deze periode de echte consumptiekracht met 1,2% verminderde. De lonen stijgen dus niet, ze dalen. Men moet loon zien als aankoopkracht (consumptiehoeveelheid). De arbeiders en andere gesalarieerden hebben dus zeker niet geprofiteerd van de economische groei die in deze periode werd gerealiseerd.

De kapitaalverschaffers, de aandeelhouders van de ondernemingen, hebben het meeste voordeel gehad: ze verhoogden de dividenden met bijna 2%. De nationale bank heeft becijferd hoeveel die dividenden mochten stijgen als ze gewoon het groeiritme hadden gevolgd en dat is 0.3%. De aandeelhouders hebben dus buitensporig geprofiteerd van de economische groei. Met die dividendenuitkeringen is er dus veel geld weggevloeid uit de ondernemingen, met als gevolg dat de investeringen van die bedrijven niet expansie- of innovatiegericht waren, maar veeleer jobbesparend. Dit bewijst nog maar eens dat het wilde liberalistische economische denken leidt tot verarming, niet alleen van de gesalarieerde, maar ook tot een onderfinanciering van de bedrijven.

Als resultaat hiervan wordt er te weinig geld besteedt aan onderzoek en ontwikkeling in deze bedrijven, wat leidt tot verminderde productverbetering en innovatie. Het eindresultaat is op termijn verouderde bedrijven die niet meer competitief zijn op de wereldmarkt. De werknemers verliezen uiteindelijk hun job, of moeten nog meer loon inleveren op de winst op peil te houden.

Onze maatschappij staat voor revolutionaire maatschappelijke en economische uitdagingen. De veroudering van de werkende bevolking zal ons dwingen om zeer ingrijpende veranderingen in onze maatschappij door te voeren. Het wordt tijd dat men de gehele politieke en sociale structuur moderniseert. Om dit op een sociaal rechtvaardige manier te doen moet er een moderne nieuwe politieke stroming opstaan die eist wat het volk toekomt. Tegenover offers die de bevolking zullen worden opgelegd moeten er veranderde verhoudingen ontstaan wat betreft eigendomsrecht en medebeheer. Het solidarisme kan daar voor onze bevolking een uitweg bieden!

Geen opmerkingen: