15 augustus 2007

Anti-islam appél = Ideologische manipulatie door de US.

De aangekondigde betoging van 11 september die door moet gaan in Brussel lijkt ons het begin van een ideologische recuperatie van de nationalistische krachten. Het lijkt ons ingegeven door de imperialistische doelen van de US-administratie. De USA proberen op dit ogenblik een wereldwijde koude oorlogssfeer nieuw leven in te blazen. Ditmaal is niet het communisme (dus een concurrerend economische model) de vijand, maar wel een religie die niet compatibel lijkt met de loyalistische vrijmarkt ideologie. Deze religie, de Islam wordt als een terroristische, geweldverheerlijkende wereldvisie bestempelt en is dus vijand nummer één van het Amerikaanse imperialistische kapitalisme.
In Irak is de oorlog, volgens de Amerikanen, een strijd tussen goed en kwaad. Dus een strijd tussen het consumptieaanbiddende westen en een achterlijke, gewelddadige, naar terrorisme neigend geloof. Omdat de agressiepolitiek van de Amerikanen handen vol geld kost, en zij bovendien niet het verhoopte militaire succes boeken komt de huidige administratie in ademnood. De USA hebben geweldige begrotingstekorten en zitten financieel aan de grond. Dat is een heel andere waarheid en realiteit dan het officiële gejubel over het thuisland van de vrijemarkteconomie.
De Amerikaanse financiële elite, die voor een groot deel bestaat uit prozionistische machtsgroepen (die hun eigen agenda hebben tegen het Islamisme) zoeken nu bondgenoten in het westen. Daarom hun poging om zeker in Europa de anti-islamkrachten te mobiliseren om zo financiële en materiële steun te verwerven (troepen en wapens) in hun, door economisch eigenbelang ingegeven, oorlog tegen de Islamisering van de wereld en meer bepaald in Europa.
Ze maken daarvoor gebruik van de grote groepen van Europeanen die de massale invoer van arbeidskrachten en de multiculturele maatschappij afwijzen. Daarom dat partijen als het Vlaams Belang en vooral Dewinter enthousiast op de kar springen van het anti-islamisme. Deze nationalistische partij heeft zich volledig op de lijn gezet van het economische denken van de Amerikanen met name het neoconservatisme. Deze partij steunt ook volledig de Zionistische politiek van bezetting en imperialisme van de joodse-Amerikaanse lobby’s.
Wij zijn er van overtuigd dat de zogenaamde strijd tegen de Islamisering van Europa een schijngevecht is. De Europese volkeren mogen niet in deze val trappen die het Amerikaanse imperialisme heeft uitgezet. Onze vijanden zijn niet bepaalde gelovigen of welbepaalde religies. Onze vijanden zijn integendeel het transnationale bedrijfsimperialisme en het supranationale kapitalisme. Dit systeem is de oorzaak van de massale invoer van vreemde arbeidskrachten. Het vrijmarktsysteem is de oorzaak en de fervente verdediger van de multiculturele maatschappij. Het is de veroorzaker van al de ellende die we nu meemaken in onze westerse wereld, inclusief het islamprobleem. Want inderdaad, we erkennen dat er een groeiende polarisering bezig is tussen de autochtonen en de allochtone inwoners van Europa.
Maar deze scheiding van geesten (en vooral van belangen) loopt niet langs een religieuze lijn. De scheiding van geesten loopt langs een identitaire en economische lijn.
Daarom zal onze strijd tegen de multiculturele maatschappij niet verminderen. Maar wij strijden voor de eigen belangen (economische-culturele) van onze volkeren. Niet gestuurd door een Amerikaanse marsorder.
Daarom bedanken we voor deelname aan de manifestatie op 11 september.

Geen opmerkingen: