08 augustus 2007

Censuur in het liberale systeem: Klacht tegen 'Kuifje in Congo'

In dit apenland heeft het politiek correcte kromdenken alweer een staaltje van absolute dwaasheid laten zien: er werd volgens het persagentschap Belga een onderzoek vanwege het Parket ingesteld naar het stripalbum 'Kuifje in Congo'! Bij justitie weet men duidelijk niet wat gedaan met hun tijd en geld, zoals bekend is er geen achterstand in dossiers meer en is de criminaliteit in onze steden zo goed als verdwenen! Wijlen auteur Hergé zou men trouwens al langer maar al te graag terug opgraven om hem alsnog voor een rechtbank te slepen, gelet op zijn activiteiten eind de jaren '30 en tijdens de oorlogsjaren... Indiener van de klacht, een zekere "Mbutu Modondo Bienvenu", een Congolees student, heeft zich niet enkel in de kijker weten te werken maar vooral ook aangetoond tot wat voor absurditeiten de Wet Moureau en andere uitzonderingswetten en censuurregels in de liberale democratuur kunnen leiden. Eerder was er recent ook al een klacht tegen hetzelfde album in Groot-Brittannië. Het heeft de verkoop ervan in elk geval explosief doen toenemen.


De albums van Hergé werden nog vaak bewerkt nadat ze waren uitgegeven, en Hergé gaf toe soms beschaamd te zijn over de standpunten die toentertijd in naar voor kwamen. Zo werden karikaturale volle lippen en kroezelhaar in nieuwere uitgaves gereduceerd, en werd een les aardrijkskunde over België die Kuifje gaf aan de Afrikaantjes, vervangen door een les wiskunde. Het album dateert uit de jaren '30 en geeft de toenmalige tijdsgeest weer, ondermeer inzake kolonialisme.


Geen opmerkingen: