09 augustus 2007

Mag men de Koran verbieden?

Mag men de Koran verbieden? Naar aanleiding van het voorstel van Geert Wilders, een ultra liberale Nederlandse politicus om de koran te verbieden is er weer een hele discussie ontstaan . In deze discussie gaat het dan om de vraag of iemand als Wilders wel goed bij zijn hoofd is om zulke voorstellen te lanceren.

De democratie moet toch gevrijwaard,en de vrijheid van meningsuiting is toch heilig nietwaar?! Wilders stelt dat hij de Koran op dezelfde hoogte(of laagte) stelt als Hitlers boek Mein Kampf, en dat de Koran bijgevolg net zo goed verboden moet worden in Nederland als dat het geval is met Mein Kampf. Hier stelt zich al een eerste paradox voor de tegenstanders van een verbod op het verspreiden van de Koran. Het is voor de politieke en andere elites in Nederland, maar zeker ook in ons land evident om bepaalde geschriften op de verboden index te plaatsen. Meer zelfs, het is dagelijkse praktijk. In ons land zijn talrijke publicaties verboden. Er is het verbod om negationistische boeken en artikelen te verspreiden. Er is een verbod om racistisch geïnspireerde boeken of artikelen te publiceren. Er is het verbod om discriminerende advertenties te plaatsen. Het is zelfs verboden om in het publiek uiting te geven aan bepaalde ideeën, zonder dat deze ideeën of meningen op papier staan, men kan je mits getuigenverklaringen toch vervolgen!

Sommige muziekteksten zijn verboden, en bijgevolg probeert men in de publieke ruimte het zingen van deze teksten tegen te gaan, meestal door het muziekevenement te laten verbieden. Men gaat in dit land zo ver om organisaties die zich van ver of van dicht schuldig maken aan het verspreiden van verboden geschriften gewoonweg te verbieden (of men doet toch minstens pogingen om deze groepen te verbieden). Men schroomt zich zelfs niet om een verbod te eisen op het houden van bijeenkomsten, georganiseerd door mensen die op die bijeenkomsten verkeerde en verboden meningen zouden kunnen uiten.

Men vraagt aan de overheid zelf preventief op te treden, wat de censuur niet alleen van toepassing maakt op het uiten van meningen, maar ook op ideeën die nog niet in woorden of geschriften zijn geconcretiseerd. De belgische elites en hun loopjongens, de linkse verklikkers zijn er steeds als de kippen bij om almaar meer uitingen van meningen te verbieden, meningen die hen niet zinnen uiteraard. Het is courante praktijk geworden en men kijkt er niet meer van op dat publicaties en de mensen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde publicaties voor de belgische rechtbanken verschijnen en veroordeeld worden. Het heeft in onze maatschappij zelf voor een angstsfeer gezorgd, een angstsfeer die ervoor zorgt dat zelfs leden van de elites niet vrijelijk meer durven opkomen voor hun mening . Er is zelfcensuur, bovenop de staatscensuur. Men heeft er zelf een populaire term voor uitgevonden. Het politiek correcte denken!

De rechtvaardiging om bepaalde boeken en of artikelen te verbieden word gehaald bij een brede consensus die er zou bestaan bij de publieke opinie. Een consensus die in feite door de belgische elites is afgedwongen via manipulatie door de media en andere instrumenten die in handen zijn van deze elites. Het is dan gelegitimeerd door wetten die door het belgisch schijnparlement zijn aangenomen. Maar het gaat hier eigenlijk om wetten die door partijelites aan de bevolking werden opgedrongen. De grondwet werd verkracht en de vrijheid van meningsuiting beperkt.

Onze redenering is de volgende, als het inderdaad democratisch is om bepaalde meningen te verbieden: Wie bepaald dan de inhoud van die meningen? We zien dat in dit land het een elite is die bepaald wie wat mag zeggen en schrijven. Men doet dat uiteraard om de belangen van deze elites te vrijwaren. Als er morgen een schift gebeurt bij de samenstelling van de machtselite,of als de machtselite van karakter verandert, dan is het mogelijk, dan is het legitiem om ook de toegelaten meningen te herzien! Wij nationaal revolutionairen hebben gezien dat het mogelijk is, zelf wenselijk, en bovenal democratisch is om te ijveren dat bepaalde groepen en of meningen buitenspel worden gezet. Het hangt alleen af van de machtsverhoudingen. In die zin kan de Koran zeker worden verboden. Maar ook het belgische volkslied. Is dit lied immers niet het symbool bij uitstek voor de vernedering van ons volk. Telkens men het zingt of publiceert is het een verheerlijking van de onderdrukkingstaat België. En is volksonderdrukking niet de grootste discriminatie die er bestaat?

Geen opmerkingen: