23 augustus 2007

Tegen de anti-islambetoging van 11/09!

Door Washington opgezette satelietorganisaties trachten in Brussel op 11 september zoals bekend te betogen "tegen de islam". De reden waarom wij als VJW elke deelname aan die betoging weigeren, wordt door één van de organisatoren mooi aangehaald:

"Het is een Europese betoging. Een multicultureel initiatief, zo u wil. Mensen uit al de 27 lidstaten van de EU komen op 11 september bijeen in Brussel, ongeacht kleur, afkomst of religie. Wij verwachten joden, christenen, Sikhs, zwarten, blanken, hindoes, boeddhisten en ex-moslims die allemaal achter de Europese idealen staan zoals die onder meer verankerd zijn in de verschillende mensenrechtenverklaringen."
(U. Ulfkotte, Duits journalist, initiatiefnemer van de 11/09 betoging. Vraaggesprek in 't Pallieterke 22/08/2007 )

Voor VJW is het duidelijk:
1. Wij nemen niet deel aan betogingen die moeten dienen om multiculturalisme te gaan verdedigen tegen wat dan ook, zelfs al is dit de niet-Europese religie islam.
2. Wij weigeren de liberaal geïnspireerde mensenrechtenverklaringen als een weerklank van de Europese maatschappelijke idealen te aanzien. Deze verklaringen zijn ideologisch liberaal gekleurd en dienen bovendien als alibi voor een imperialistische oorlogspolitiek tegen regimes die de Washington-wereldorde niet aanvaarden.

Geen opmerkingen: