26 augustus 2007

Verscheur de ondemocratische Belgische grondwet!

Als de Vlaamse politieke elite de moed en het verstand zou hebben, dan zouden ze best bij het begin van het volgende parlementaire jaar dat begin september een aanvang neemt de opzegging aankondigen van de onhoudbare en voor Vlamingen ondemocratische Belgische grondwet. Deze grondwet verhindert dat ons volk zijn numerieke meerderheid ten volle kan laten wegen op de toekomst van Vlaanderen. De bestaande grondwet vergrendelt de vrijheid van handelen van ons volk,en is daarom niet meer werkbaar als instrument voor de ingrijpende veranderingen die er op sociaal-economisch gebied moeten gebeuren.

De Vlaamse elite moet toch eindelijk beseffen dat de belgische staat en de daarbijhorende grondwet die deze staat stuurd een rem is geworden op het verder funcioneren van onze samenleving. Dat geldt zo wel voor de pro-belgische elite, de Waalse als de Brusselse. De Vlaamse politieke elite kan maar beter de onafhankelijkheid van de staat Vlaanderen uitroepen. Want de belangentegenstellingen binnen de belgische kaste zijn zo enorm, dat men gerust mag spreken van een tijdbom die onder het federale bestel ligt. De belangen van diverse machtsgroepen in de belgische samenleving staan onder zulkdanige druk dat een hervorming van de bestaande staat België niet zal leiden tot een drukvermindering, maar er integendeel zal toe bijdragen dat de spanningen nog toenemen. Het smeermiddel dat deze belgische staat nu al meer dan 175 jaar bij elkaar houdt, namelijk geld en maatschappelijke functies zijn op. Daarom ook de discussie over een grotere vertegenwoordiging van Vlamingen in de NMBS. Maar meer machtsdeling is in belgië ondenkbaar.

Het tast het karakter van de nationale elite aan, en dus het karakter van belgië. Ook het feit dat Vlaanderen als een soort kolonie geld moet afdragen om de bestaande staat te laten overleven is nu een niet meer vol te houden optie. Het geld is op. De problemen die nu op ons afkomen, met name de vergrijzing en alle sociaal economische implicaties die dat met zich zal meebrengen zijn zo gigantisch, dat de Vlaamse elite moet kiezen voor een vlucht vooruit. De federale structuur is een rem geworden op het overleven van de Vlaamse elite, die als ze geen oplossingen kan aanreiken voor de schokgolven die door de vergrijzing zullen ontstaan zelf van de kaart zal worden geveegd. Daarom roept nu zelfs professor Senelle, die anders niet van nationalisme mag worden verdacht, nu toch op om belgië de facto totaal om te vormen. Het is een laatste poging van het establishment om toch nog een vorm van belgische samenhorigheid te laten behouden. Al was het maar door het koningshuis als bindmiddel aan te houden.

Het is een wanhoopspoging van de prof en van de elite, er is geen reddingsboei meer. De politieke kaste had verwacht dat men de problemen die op ons afkomen nog wel een tijdje in de wachtkamer kon plaatsen en men intussen leuk verder kon doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het is een traditie die dit land al jaren ontsiert, men lost de problemen op als ze er zijn. En als men het dan niet meer kan oplossen, dan kiepert men er een lading staatshervormingen over. Maar deze keer is de situatie dermate erg dat een struisvogeltactiek niet meer aan de orde is tenzij men zijn nek kwijt wil raken. Bovenop de al gekende problemen van de vergrijzing is er nu nog een aanstormende financiële crisis bijgekomen die als een tsunami de gehele wereld overspoelt. Die financiële crisis zal onvermijdelijk uitmonden in een algehele economische crisis. Spoed is geboden, en het begin van het Vlaamse parlementaire jaar is niks te vroeg. Als de Vlaamse politieke elite de noodzakkelijke onafhankelijkheid uitroept, dan zullen alle nationalisten deze stap steunen en toejuichen. En mits het vertellen van de economische en financiële waarheid zal ook de gewone man in de straat kunnen overtuigd worden van de noodzaak van deze stap tot afscheiding.

Als de Vlaamse politieke elite nog enige geloofwaardigheid wil behouden dan moet ze optreden. De vorige Vlaamse minister president heeft zijn post verlaten om belgie te dienen, hij zal er nu al dik spijt van hebben. Als de rest van de politieke kaste ook wil ondergaan, en wil meegesleurt worden in het opengebarsten schip dat belgie noemd,dan moeten ze maar verder doen zoals ze bezig zijn. Als de bevolking (die nu nog niet al te zeer verontrust word door de implosie van ons sociale zekerheidssysteem) morgen wakker word en ze merkt dat ze financieel in haar blootje staat,dan zwaait er wat. Dan zal het gedaan zijn met de clown uit te hangen in allerlei tv proggrammas. Het vergt maar een klein beetje moed,om Vlaanderen een eigen grondwet te geven. Het oude vermolmde en daardoor onbruikbare schip belgie zal zinken. Als de Vlaamse politieke kaste niet de nodige kracht en moed heeft om het eigen volk te redden dan kunnen ze beter samen met belgie zinken. Mischien dat dat de volgende optie word. En deze optie is voor ons nationaal revolutionairen welicht wenselijker. En de Vlaamse politieke kaste kennende waarschijnlijk de meest waarschijnlijke. Want moed en Vlaamse politici, het is een onoverbrugbare tegenstelling!

Geen opmerkingen: