15 september 2007

SIOE steunt israëlisch imperialisme?De organisatie SIOE die plots vanuit het niets opdook om op 11 september jongstleden een betoging te organiseren tegen de islamisering van Europa kan haar zionistische (en dus imperialistische) sympathieën blijkbaar niet verstoppen. Op haar webstek heeft de belgische tak van deze door neocons, zionisten, Atlantisten en andere tisten opgezette sinistere organisatie de onderstaande foto geplaatst:

Het zou gaan om twee Duitse deelnemers aan de anti-islambetoging, al blijken de sympathieën en loyaliteiten van de twee duidelijk niet zozeer bij het Duitse volk en onze Europese beschaving te liggen maar wel bij de Europese Unie (instrument van de Atlantistische plutocraten om Europa politiek zwak en verdeeld te houden) alsook bij het oorlogszuchtige imperialistische staatje Israël, een land dat door warhoofden soms als "voorpost van de westerse beschaving" wordt betiteld.
Is het toeval dat een organisatie als SIOE plots opduikt uit het niets, enkele maanden nadat in het Europees Parlement de organisatie "European Friends of Israël" (EFI) werd gesticht?
Is het toeval dat de rechts-liberaal Coveliers als advocaat van de organisatoren op 11/09 ook prominent lid zou zijn van EFI?
De indruk blijft bij ons althans zeer sterk dat achter dit goedkope anti-islamisme niets anders schuilgaat dan propaganda voor de (westerse) multiculmaatschappij (waar de islamwereld zich van afkeert) en de omvorming van politiek rechts in Europa naar neoconservatief Amerikaans model. Van deze boer geen eieren!

Geen opmerkingen: