08 oktober 2007

12 oktober: Axie tegen het kapitalistenbal!


Op vrijdag 12 oktober meent de organisatie CNE, 'Centre for a New Europe' haar jaarlijks 'Capitalist Ball' te moeten organiseren. Daarop vinden industriëlen, bankiers, politici en academici elkaar terug om te overleggen hoe ze Europa verder sociaal en identitair kunnen ontmantelen ten voordele van het liberaal extremisme en haar kapitalistische globalisering. Het hoeft geen betoog dat elk nationalistisch denkend persoon tegen een dergelijk evenement gekant is. Eén van de initiatiefnemers is de Vlaamse (of moeten we zeggen Amerikaanse?) journalist-publicist Paul Beliën, de man die graag te koop loopt met zijn connecties in de USA en die een tijdlang aanschurkte tegen het Vlaams Belang met de bedoeling deze partij volledig om te vormen tot een pro-Amerikaanse ultraliberale rechtse partij. Op het kapitalistenbal worden gewone werkmensen uiteraard niet direct verwacht... Jeune Nation, de jongerenorganisatie van onze kameraden 'Nation' organiseren daarom op 12 oktober een protestactie tegen de feestende kapitalistenkliek. Wij steunen hun protest ten volle!

Geen opmerkingen: