07 oktober 2007

Amerikaanse bedrijven moedigen pesterijen aan!

Onderzoek uit het Journal of Management studies, dat geleid werd door Pamela Lutgen-Sandvik, hoogleraar aan de universiteit van New Mexico, toont aan dat pesterijen in veel Amerikaanse bedrijven aangemoedogd en zelfs beloond wordt. In de studie worden de bedrijfsculturen in de Vernigde Staten en Scandinavië met elkaar vergeleken. Resultaat: Amerikaanse werknemers blijken anderhalf keer zo vaak gepest te worden als hun Scandinavische collega’s.

Uit haar onderzoek blijkt dat 47 procent van de Amerikaanse werknemers tenminste één negatieve ervaring per week had op het werk. In Finland is dat 24 procent en in Denemarken 16 procent. Toch is slechts 9 procent van de Amerikanen zich ervan bewust dat ze in feite met pesterijen te maken hebben! De onderzoekers concluderen mede daarom dat pesten een ‘normaal’ onderdeel van de Amerikaanse bedrijfscultuur is! De kern van het probleem is volgens de onderzoekers echter dat Amerikaanse bedrijven pesten vaak mogelijk maken, aanmoedigen en zelfs belonen. Veel bedrijven leggen immers sterke nadruk op marktwerking, individualisme en de macht van managers over de rest van de werknemers. Stuk voor stuk factoren die constructieve samenwerking in de weg staan en machtige personen binnen de organisatie in staat stellen anderen ongestraft te pesten.


Een reden te meer voor ons in Europa om een halt toe te roepen aan de liberaal-kapitalistische globalisering die het Amerikaanse sociaal-economische model over de wereld verspreidt!


Geen opmerkingen: