02 oktober 2007

Geen integratie of assimilatie, wel remigratie


De kreet aanpassen of opkrassen is een links liberale burgerlijke boodschap! In dit land word de roep aanpassen of opkrassen door de oude linkse kerk nog altijd gezien als een racistische uitlating. Maar zelf pleiten die linksen al jaren dat men de vreemdelingen in ons land veel
betere kansen moet geven om te integreren. Wat is integreren, of wat kan integreren anders betekenen dan aanpassen? Dus het eerste gedeelte van de eis aanpassen of opkrassen stelt zelf oud en verroest links niet in vraag, integendeel ze wil al maar meer programma’s invoeren die de aanpassing soepeler kan laten verlopen.


Links stelt ook voordurend dat vreemdelingen de taal moeten leren, het heet dan dat
men die eis tot taalverwerving niet moet zien als een onderdrukking van de
vreemdelingen, maar juist als een determinerende factor in jawel de aanpassing aan de
noden van de arbeidsmarkt. Dus weeral aanpassen, dit maal ten behoeve van de arbeidsmarkt. Links is er van overtuigt dat de aanpassing van de allochtonen er zeker zal komen omdat die mensen om te overleven zich toch min of meer zullen moeten confirmeren met de eisen van de arbeidsmarkt. Maar je hebt ook nieuw links met name in Nederland de SP. Deze partij zegt het al een beetje scherper. Sterker nog, deze partij heeft al in een nota onder de titel « Gastarbeid en kapitaal » in het jaar 1983 gesteld dat bij weigering om te integreren er moest worden nagedacht over « remigratie ».


Maar zelf hier in ons land pleit de Spa met steeds meer hardnekkigheid voor het
verplicht inburgeren. De liberale aanhangwagen van de Spa met name Spirit doet daar nog een schepje bovenop. Zij benadrukken dat de allochtone gemeenschap zelf verantwoordelijk is voor haar integratie en dat het falen van een eventuele integratie rampzalige zal zijn voor die
gemeenschap. Waaruit die rampspoed dan zal bestaan, verzwijgen de liberale sociaal democraten .


Maar is het te bout van ons om te stellen dat de burgermannetjes van links hier een onderhuidse dreiging formuleren naar de vreemdelingen. En is die dreiging niet te begrijpen als een aanpassen of opkrassen dreigement. De geschiedenis heeft geleerd dat de sociaal democraten altijd met een dubbele tong spreken. Ze hebben altijd met de tong van de arbeider gesproken, maar diezelfde tong werd ook altijd gevoed met het speeksel van het grootkapitaal
Deze werkwijze kan men hier ook weer zien, men spreekt zogezegd in het belang van
de vreemdeling, maar uiteindelijk voert men de agenda van het neoliberale establishment uit.
Het is een kafkaiaans schouwspel! Alle burgerlijke partijen waaronder de linkse hebben eigenlijk een gezamenlijke strategie ivm de vreemdelingen. Voor de burgerlijke partijen is er maar een doel, de vreemdelingen moeten zich integreren of anders zal er wat zwaaien.
Wat links eigenlijk wil is hier al aangetoond met het voorbeeld van de Nederlandse
SP, het is aanpassen of opkrassen.


Men hoopt dat men het gedeelte opkrassen niet zal moeten gebruiken omdat men er
van uitgaat dat de vreemdelingen wel zullen plooien voor de dreiging. Men kan dus stellen dat het credo aanpassen of opkrassen is ingegeven door de noden van het grootkapitaal. Het is de marsorder van het liberaal uitbuitingssysteem. En alle partijen zo wel van links als van uiterst rechts gebruiken nu dezelfde kretologie. Dit hoeft niet te verwonderen, alle burgerlijke partijen zijn verkocht aan het ultra-liberalisme. Dus is aanpassen of opkrassen geen nationalistische kreet, het is een links liberale wanhoopskreet.

Voor ons nationaal revolutionairen is deze aanpassen of opkrassen leuze dan ook niks
meer dan, een oproep tot een multiculturele maatschappij, tot het zich allen inschakelen in de westerse kapitalistische productie- en consumptiemaatschappij met allen min of meer dezelfde opvattingen over werk- en gezinsleven. Onze doelstellingen zijn echter identitair van aard.
Wij verwerpen de aanpassingsideologie. Wij laten ons niet misleiden door zo gezegde harde taal die de vreemdelingen "verplicht" zich aan te passen. Voor ons moet niemand zich assimileren, wij moeten vrijwillige remigratie stimuleren. Wij moeten de culturele hegemonie nastreven van het volk. Het grootkapitaal en de burgerlijke politieke knechten hebben ons opgezadeld met
deze ontwrichting, zij moeten gedwongen worden om onze maatschappij weer uit de chaos
te halen!


Geen opmerkingen: