07 oktober 2007

Red de solidariteit, reactionairen op de barricade voor behoud België!

In dit land zijn alle waarden omgekeerde waarden, als voorbeeld neem ik de actie 'Red de solidariteit'. Hier gaat het om een oproep van intelligentsia en kunstenaars om het
behoud van de staat België te eisen. In bijna alle landen van de wereld waar er één of andere onafhankelijkheidstrijd is geweest, of waar die nu nog aan de gang is, stonden of staan de intelligentsia en de meeste kunstenaars en al wat zich verder progressief noemt achter de
onafhankelijkheidseisen. Niet zo in dit landje!

Alles wat zich hier progressief noemt wijst de onafhankelijkheid van het volk af en pleit op de meest reactionaire wijze voor het behoud van de unitaire onderdrukkingstaat. Deze mensen die zich open en progressief voordoen staan met hun eis dicht op de lijn van de Belgicistische reactionaire kliek die dezelfde bezwaren had tegen de onafhankelijkheid van Kongo. De achterliggende bezwaren tegen een onafhankelijk Kongo zijn zo ongeveer dezelfde als de bezwaren die de Red De Solidariteit actievoerders nu hebben. Men is tegen het feit dat een volk zijn eigen middelen zou moeten kunnen beheren. Men is tegen het feit dat een volk zelfbeschikkingsrecht wil. Ook in het geval van de Kongolese onafhankelijkheid was het voor iedereen duidelijk dat er een eind zou komen aan het stelen van andermans rijkdom. Gedaan met het stelen en transfereren van goederen en grondstoffen van Afrika naar België.

Transfers, het is blijkbaar een Belgische ziekte. De bende jakhalzen die het geld en de welvaart van de Kongolezen nu al decennia in hun vette beurzen stopten moesten met lege ogen zien hoe hun vette winsten en hun lucratieve postjes en baantjes nu in rook zouden opgaan. Ook zij riepen de Kongolezen op om zich niet in het avontuur te storten. Geen experimenten die de solidariteit tussen Kongolese en Belgische burgers in gevaar kon brengen zo luide het, waren we niet allemaal lid van dezelfde natie? De Belgische burgerij en vooral het koningshuis wilden die zwarte Belgen nog wel helpen om van hun grondstoffen en hun rijkdom af te komen. Die burgerij was verslaaft geraakt aan de rijkdom die van Afrika naar hier werd versleept.

Solidair verdelen was de boodschap, de zwarten zouden het werk doen en de Belgische poenpakkers zouden de moeilijke opdracht krijgen het geld onder elkaar te verdelen. Maar die Kongolezen waren jammergenoeg egoïsten die niet langer medeleven en solidariteit wilden opbrengen voor hun Belgische landgenoten. Ze gingen door met hun idiote onafhankelijkheid, ingegeven door kortzichtig eigenbelang! Was hier sprake van Eigen Volk Eerst? Dat verfoeilijke "zwarte" gedachtegoed! Hun leiders waren onverantwoordelijke separatisten, en zeker die Lumumba! Maar die heeft zijn verdiende loon gekregen. Hij werd een kopje kleiner gemaakt. Het was dan ook een collaborateur gebleken...

Geen opmerkingen: