19 oktober 2007

ZONDAG 21 OKT: BETOGING 'EIGEN VOLK EERST'NU ZONDAG: BETOGING 'EIGEN VOLK EERST'

Op zondag 21 oktober om 15u. organiseren de Vlaamse Jongeren Westland onder de koepel van het Nieuw Solidaristisch Alternatief een protestmanifestatie te Brugge.
Dit onder de slogan Eigen Volk Eerst!

Wij protesteren als nationaal-democraten tegen de stijgende armoede en het dualisme onder de eigen bevolking. Wij stellen daarbij vast dat de heersende politieke kaste er niet in slaagt om dit land te regeren en dat zij niet uit de politieke crisis kan geraken die reeds duurt sinds 10 juni 2007. Voorts protesteren wij tegen de wil van de regeringsonderhandelaars om opnieuw vreemdelingen in te voeren via een systeem van werkkaarten, dit onder druk van werkgeversorganisaties. Voor ons is gastarbeid een vorm van mensenhandel.
Daarnaast protesteren wij tegen de sluipende regularisatie van vreemdelingen die op stapel staat en de toenemende criminaliteit in West-Vlaanderen tengevolge van de immigratiechaos, dit terwijl de provincie er vooralsnog meer van gespaard bleef dan de rest van Vlaanderen.

De betoging start om 15u. op ’t Zand te Brugge. Er wordt verzameld aan de noordkant van het plein. Na ontbinding van de betoging is er een toespraak op het Jan van Eyckplein.

Geen opmerkingen: