01 november 2007

4 november: manifestatie ter herdenking slachtoffers islamistisch extremisme

In samenwerking met de DPNI, Nation en De Solidaristen

Afspraakpunt : Basiliek van Koekelberg, ingang aan de Keizer Karellaan om 14u00.
Islamistische extremisten hebben in de loop der eeuwen al veel bloed aan hun handen laten kleven. Bekend is de Genocide op het Armeense volk door het Ottomaanse Rijk in 1915.
In onze hedendaagse geschiedenis kennen we ook nog:
- de slachtpartijen op het Servische volk in de Servische provincie Kosovo, gepleegd door de Albanese Kosovaren;
- de slachtpartijen op Servische volk in Bosnië;
- de slachtpartijen op het Russische volk in Tsjetsjenië, gepleegd door Tsjetsjeense extremisten;
- de moordpartij op Russische kinderen in de lagere school van Beslan, gepleegd door Tsjetsjeense extremisten;
- de moord op Theo Van Gogh;
- de moord op Pim Fortuyn;
Het is onze plicht om alle Europese slachtoffers van islamistisch (en ander) extremisme te herdenken. Al deze slachtoffers stierven opdat Europa zou leven. Hun offer mag niet worden vergeten.
Daarom houdt Euro-Rus, in samenwerking met de DPNI uit Rusland, Nation en de Solidaristen een stille wake aan het herdenkingsbeeld van de Armeense Genocide, omdat dit beeld ook naar de andere Europese slachtoffers van islamistisch extremisme verwijst.
Opmerkelijk is het feit dat het islamistisch extremisme steeds (financieel) kan verbonden worden met het internationale grootkapitaal. Dit extremisme wordt vandaag de dag door de Amerikaanse regering gesteund met als doel Europa te verdelen en te verzwakken.
We willen duidelijk stellen dat geen actie gevoerd wordt tegen de (redelijke) islam. De gewone moslim betaalt eveneens de prijs voor wat de extremisten uitvoeren.
Russische Mars
Op 4 november komen in Rusland verschillende nationalistische organisaties op straat onder de gemeenschappelijke noemer “Russische Mars”. Deze actie in Brussel vindt plaats in samenwerking met onze Russische strijdmakkers, waaronder voornamelijk de DPNI.

Koepelorganisatie Nieuw-Solidaristisch Alternatief, NSA
Euro-Rus maakt samen met Jongeren Aktief en de VJW deel uit van de koepelorganisatie NSA, gekend onder de naam "de solidaristen".

http://eurorus.altermedia.info/
http://www.nation.be

Geen opmerkingen: