01 december 2007

15 DECEMBER: FAKKELTOCHT AMNESTIE te Roeselare!


Ook dit jaar wordt een fakkeltocht georganiseerd voor amnestie en tegen de vervolging van nationalisten.
Op 15 december weerklinkt niet enkel protest tegen de onrechtvaardige en misdadige repressie na de Tweede Wereldoorlog, die de bedoeling had het Vlaams-nationalisme volledig uit te roeien met tientallen doodstraffen, duizenden beroepsverboden, duizenden jarenlange gevangenisstraffen.
Op 15 december weerklinkt ook een protest tegen de juridische vervolging van nationalisten bij ons in Vlaanderen en de rest van Europa omwille van het verkondigen van hun mening of het plegen van politiek geïnspireerde acties.
Op 15 december weerklinkt opnieuw de stem van vermoordde nationalisten, vermoord door een politiekogel. De stem van een Vlaams-nationalist als Herman Van den Reeck, vermoord in 1920 door een Belgische politiekogel; de stem van een Europees nationalist als Sebastien Deyzieu, vermoord door de Franse politie in 1994.

Geen opmerkingen: