21 juni 2007

17 juni 2007

Zonder liberaal straat!

Op 10 juni 2007, dag van de bolletjeskermis der "democraten", kregen twee van de drie liberale lijsten een oververdiende electorale uppercut. Het links-liberale Spirit werd van de kaart geveegd en de centrum-liberale OpenVLD werd een flinke nederlaag toegebracht. De rechts-liberale Lijst Dedecker behaalde daarentegen een overwinning waardoor de liberale onkruidplant verder kan woekeren. Laat uw afkeer blijken van het liberaal gespuis op internetfora en gebruik de "zonder liberaal straat" als afbeelding op de internetfora. Toon de liberale extremisten dat ze ongewenst zijn!
Liberalisme is een misdadige ideologie, verantwoordelijk voor:
* multiculturalisme
* uitbuiting van werknemers
* toenemende armoede en ontmanteling van de sociale zekerheid
* materialistisch egoïsme
* sociale destintegratie
* verdwijning van de volkscultuur en gemeenschapszin
* globalisering
Strijd met ons, nieuw-solidaristen, tegen het oubollige liberalisme en haar uitwassen! Sluit aan bij VJW!

16 juni 2007

14 juni 2007

Ché is jarig


Op 14 juni 1928 wordt in Rosario - één van de belangrijkste steden van Argentinië - Ernesto Guevara de la Serna geboren, in een welgestelde familie met aristocratische wortels maar met socialistische ideeën. Ernsto zal na een verblijf in Guatemala de bijnaam Ché krijgen en uitgroeien tot hét icoon van de maatschappijbewuste jeugd van de laatste helft van de 20e eeuw (en ook als moordenaar en racist). Op 7 oktober 1967 wordt Ché opgepakt en geëxecuteerd tijdens een door de Amerikaanse CIA georganiseerde militaire operatie van het Boliviaanse leger.

Ché in betere tijden:


De 'held' Ché die minderjarigen vermoord:Ché heeft geen rechtbank nodig om de doodstraf uit te spreken. De dood van kolonel Cornelio Rojas:

Camp Identitaire

Amerika: ons ultieme voorbeeld?

Aankondiging! IJzerwake-avond, Vlaams Kruis

Vlaamse vrienden,

Op vrijdag 22 juni 2007 organiseert het Vlaamse Kruis afd.Leiestreek te Kortrijk-Bissegem terug een vormingsavond. Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen op deze ongetwijfeld interessante IJzerwakeavond.

Mogen wij u ook vriendelijk verzoeken dit bericht verder door te sturen naar uw kennissen- en vriendenkring. Alvast bedankt voor uw medewerking en tot binnenkort.Noot van VJW: De IJzerwake is dat jaarlijkse feestje aan het monument van de Gebroeders Van Raemdonck dat in handen is van het Vlaams Belang. Vanzelfsprekend is VJW al jaren, zonder echte reden (lafheid?), niet toegelaten (bang voor een andere mening?). Dat durft dan nog onder het motto Godsvrede een IJzerwake organiseren!? Niettemin steunt de VJW deze vormingsavond over de echte IJzerbedevaarten. De organisatoren, Vlaams Kruis Leiestreek, dragen geen verantwoordelijkheid voor het valselijk gedrag van de vzw IJzerwake.

Vlaams Belang en de noodzakelijke herbronning

Na de achteruitgang die het VB bij de laatste verkiezingen heeft geleden, een achteruitgang van 5% tegenover de resultaten van 2004, moet de partijleiding zich toch eens bezinnen over de oorzaken van die achteruitgang. Het VB moet zich daarbij vooral eens afvragen wie de partij is trouw gebleven en wat voor soort kiezers zich hebben afgekeerd van de partij. De verruiming van het VB wordt vaak afgedaan als de grote boosdoener en de oorzaak van het verlies aan steun voor de partij. Dit is juist, maar het is veeleer het profiel van die vernieuwers dat de oorzaak is en niet de verruiming op zich. De keuze voor een bepaalde soort van verruimer die de partij heeft vervoegd is natuurlijk voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de partijleiding zelf. Het VB heeft inhoudelijk, wat betreft sociaaleconomische standpunten, resoluut gekozen voor een neoconservatieve opstelling, en die neoconservatieve opstelling noemt men in dit land gewoonweg ultraliberalisme.

De partij heeft jaren lang nagelaten om een degelijk sociaaleconomisch profiel voor de partij uit te stippelen, men dacht dat een uitgesproken standpunt over economie en de sociale spanningsvelden die daarmee verband houden de stemmengroei in gevaar zouden brengen. Dat was een kortzichtige houding. Toen het VB echter op zoek ging naar een economisch profiel, kozen ze voor een simpele oplossing. Men ging zich aanschurken bij het ideeëngoed van de Amerikaanse neocons. Louter en alleen omdat de Amerikaanse lobby in de partij, die marginaal was, kwam aandraven met een kant en klare economische visie. Zo kon men ook de nieuwelingen in de partij tevreden stellen, nieuwelingen die werden gerekruteerd uit de liberalistische stroming.

Dit ideeëngoed, dit neoconservatisme op zijn Amerikaans, is echter totaal niet compatibel met de sociale stromingen in dit land. Zelfs de ultraliberalen durven zich niet wagen aan een zo uitgesproken anarchistisch en wild marktkapitalisme. Voor veel stemmers was die neoconstrategie zelfs totaal onbegrijpelijk. Ook voor een massa leden van de partij en voor een stuk van het kader zijn het in feite onverteerbare standpunten. Toch werden ze de partij vanuit de VB-top opgedrongen.

Toen Dedecker op het toneel verscheen was er niet veel aan de hand, de leiding van het VB kon argumenteren dat de klassieke liberale familie in feite linkse standpunten verdedigde, en dus in feite een links beleid voerde. Dedecker behoorde tot die groep linkse beleidsmakers. Zo hield men het liberale gedeelte van de partijachterban aan boord van de partij. En die achterban had inderdaad niet te klagen, het VB nam als maar meer liberalistische, economische standpunten in. Tot op 10-6 de verkiezingen eraan kwamen. Het VB had niet willen zien dat er een geduchte concurrent was verschenen, een concurrent die vooral een extreemliberale invalshoek hanteert. De lijst Dedecker! Voor de liberalen in het VB was het duidelijk. Zij kozen massaal voor het echte blauw, zij kozen voor een ultraliberaal concept. Dat neocongedoe hadden ze toch nooit begrepen. En waren er niet te veel van die proleten lid van het VB? Waren die gewone mensen eigenlijk geen marginalen? Zelfs de top van de partij noemt haar eigen proletarische achterban een bende marginalen. Met andere woorden, de burgerij keerde de partij zonder blikken of blozen de rug toe. Deze liberalen, de aangroeiblokkers uit het recente verleden, hadden een nieuwe megafoon voor hun ongenoegen ontdekt. Wat de stemmenterugval waarschijnlijk heeft versterkt is het feit dat veel VB-stemmers het signaal hadden gekregen vanuit hun eigen partij dat het met Dedecker wel snor zat. Waren zij immers niet allemaal rechts en moest dat rechts zijn niet begrepen worden als liberaal? Moesten zij geen Forza Flandria vormen? Dat kreeg de VB-militant en potentiële stemmer te horen vanuit het Belanghoofdkwartier. Komt daar nog bij dat Dedecker zich voordoet als een volksmens die op zijn sloffen naar het verdriet van de mensen komt luisteren in elke café van Vlaanderen.

De conclusie is de volgende, de meer burgerlijke kiezer heeft nu zijn eigen klankbord in de figuur van Dedecker gevonden en heeft de partij verlaten. Het gewone volk is het VB trouw gebleven, ondanks de antisociale opstelling die de partij heeft gekozen om haar vroegere liberale kiezers te plezieren. Volgens ons is het nu zaak om een heroriëntering in het economische en sociale domein door te voeren. De LDD zal een steeds asocialer programma van uitsluiting en verarming van de werkende en gesalarieerde bevolking voorstaan. De regering zal hier voor een stuk zelf het voortouw in nemen. Als het VB met LDD en de regeringspartijen in concurrentie gaat wat betreft deze materie, dan zal de achterban van het volk (van het VB), vroeg of laat de partij links laten liggen. Links moet hier letterlijk begrepen worden. Strijden om de meest liberale partij te worden in concurrentie met Dedecker zal leiden tot een vernietiging van de partij. Je kunt gewoon niet winnen van het origineel. En de partijachterban zal zich rot schrikken als ze de gevolgen van de globalisering ook in de eigen sociale achtertuin zal beginnen voelen.

Volgens ons kan er echter een kentering teweeggebracht worden als de partijtop de moed heeft om een geheel eigen sociaal economisch programma te ontwikkelen. Een programma dat gebaseerd is op een solidaristische, antiglobalistische uitgangspunt. Een programma dat gebaseerd is op de kracht van het volk en op de kracht van een eigen volksstaat. Een volksprogramma dat de welvaart en de sociale status van Vlaanderen behoudt en zelf verstevigd. Niet de sociale afbraak is de motor van welvaart en volksvrede, maar het is integendeel het behoud en de uitbouw van het sociale harnas dat ons volk de welvaart zal garanderen. Niet neoconservatisme brengt ons tot een eigen staat, maar volkssolidarisme is de motor naar een onafhankelijk land. De Solidaristen reiken de hand naar diegenen die ook een sociale en economische heroriëntatie in het Vlaams Belang voorstaan. Wij roepen die Solidaristen die nog binnen de partij militeren op om krachtdadig hun stem te laten horen.

Ja, er is een verruiming van de partij nodig.
Ja, het is goed om de rangen te versterken.
De Solidaristen zijn daartoe bereidt.
Het zijn de natuurlijke bondgenoten.
De Solidaristische poot van de partij moet hersteld.
Zonder die sociale poot is de partij een zinkend schip.

13 juni 2007

Antisociaal liberalisme wint in belgië de verkiezingen.

De verkiezingen hebben de pionnen van de belgische kaste door elkaar geschut. Er wordt nu beweerd dat vooral Vlaanderen rechts heeft gestemd omdat de CD&V de grootste partij is geworden en de LDD van nul naar 5 zetels springt. Het VB dat een achteruitgang van 5% tegenover de verkiezingen van 2004 moet incasseren is de eerste om te roepen dat rechts in het offensief is. Maar is dit wel correct?

Als je rechts omschrijft als een volks en identitair concept, met een sociale solidaristische onderbouw, dan is het duidelijk dat er in dit land niet als zodanig is gestemd, maar dat wel het tegendeel is gebeurd. Door het feit dat de socialistische partijen reeds jaren geleden hun achterban hebben verraden, zijn de meeste mensen zo ontgoocheld in de strijd om het behoud van hun sociale verworvenheden, dat ze elke strijdperspectief hebben verloren. Het is paradoxaal dat mensen die de eindjes elke maand aan elkaar moeten knopen om rond te komen, juist stemmen op diegenen die de eindjes nog een beetje korter willen maken. Het is eigen aan het systeem en aan de propagandamachine van dat systeem, met name de media, dat men uitsluitend die mensen promoot die de agenda van de machtskaste verwoorden, en zo word het volk misleid.

De partijen die gewonnen hebben stellen op geen enkel ogenblik de bestaande liberale doctrine in vraag. Integendeel, het zijn juist de meest extremistische vertegenwoordigers van deze doctrine. Vooral het VB en LDD zijn fanatieke aanhangers van het globalistische marktdenken. Het VB heeft volledig zijn solidaristische vleugel afgestoten en is nu nog liberaler dan de VLD. Toch was het voor vele kiezers gemakkelijk om op LDD te stemmen en niet op VB omdat velen vonden dat het origineel (LDD) beter is dan de namaakliberalen van het VB.

Als de kopstukken van VB zeggen dat rechts gewonnen heeft in Vlaanderen, dan moet dat ten aanzien van de CD&V toch met een paar zakken zout genomen worden. Het is inderdaad zo dat de NV-A in economisch opzicht rechtsliberaal denkt, maar de invloed van die fractie is al bij al zeer beperkt. Dat zal vlug blijken als de deal rond de staatshervorming uit Leterme zijn hoed zal komen. De belgische kaste zal het land verder beheren zoals ze dat al bijna 180 jaar doen. En wat de CD&V betreft zullen ze dat met, de door het VB zo verfoeide, vakbonden en ziekenfondsen doen. Die Christelijke vakbonden en ziekenfondsen zullen hun liberale en socialistische vrienden en belgische bondgenoten niet in de kou laten staan.

Dus een rechtse overwinning? Droom maar verder daar op de Madou! Het was gewoon zielig toen de voorzitter van het VB bijna op zijn knieën ging zitten toen hij pathetisch opriep om een front te vormen met de CD&V. Stelt u voor, een voorzitter van een partij waarvan de militanten uit de christelijke vakbond worden gezet als waren het criminelen, diezelfde voorzitter staat te janken om samen een regering te mogen vormen met die groep die zijn eigen mensen zo discrimineert. Mooie rechtse frontvorming.

Sommige mensen zouden zich werkelijk prostitueren om toch maar een belgische minister te mogen worden.

Het enige front dat er in deze verkiezingen echt tot stand is gekomen is het front voor nieuwe migratie. Want inderdaad, er is een rode lijn te bespeuren bij al de winnende partijen. Net zoals de vorige kliek die belgië beheerde zijn ook de huidige winnaars van de verkiezingen tuk op een nieuw rondje migranteninvoer. Zo wel LDD als NV-A over de CD&V tot en met het VB willen nieuwe vreemdelingen naar dit land halen. Dit keer moeten het hoogopgeleide mensen zijn die men wil invoeren. Kwestie van nu ook onze eigen middenkaders en middenklasse een massa concurrenten te bezorgen. Allemaal ter meerdere glorie van het ultraliberalisme en de winsthonger van de grote bedrijven.

Er is wel een interessant gegeven bij deze verkiezingen vast te stellen, vooral dan voor ons, Solidaristen. Klassiek links is in Vlaanderen gedecimeerd en klein links stelt niks voor. De verdediging van de belangen van de loontrekkende en van al wie van een inkomen uit arbeid moet leven is in de huidige context bijna onbestaand. Er is een historische opportuniteit om de derde weg, met name het solidarisme, als alternatief voor het ultraliberalisme en socialisme te propageren. De oude recepten werken niet meer en de mensen zoeken naar nieuwe oplossingen voor hun problemen. Hier ligt een taak weggelegd voor de nationale krachten. De Nieuw-Solidaristische weg.

We moeten bouwen aan een sterke sociale en nationale beweging, zo dat we de sociale verworvenheden van onze mensen kunnen verdedigen en vrijwaren. Ook in de strijd tegen de volgende immigratiegolf zijn de Solidaristen het enige alternatief.

11 juni 2007

Oranjefront is ...

09 juni 2007

Nieuw bij VJW: Drietand-vlaggen te koop


Het symbool van de Nieuw-Solidaristische Beweging is voortaan aanwezig op betogingen, acties, manifestaties en ander. Vlaggen zijn te koop aan € 15. Bestellen kan via e-post.

Gewapend met de Drietand, strijden wij voor Vlaanderland.

(Voor grotere oplagen is de prijs bespreekbaar.)

Helaas zitten Asterix en Europa zonder toverdrank

Tijd voor de nationale revolutie!

Regime Change


De VSA spreekt graag over het verspreiden van de democratie in de wereld en het promoten van de vrijheden. Zij beseffen echter niet dat vrijheid begint bij de keuze van een volk om zijn eigen regimes te bepalen. Aan binnenrollende tanks, gevolgd door multinationals die enkel uit zijn op mega-winsten heeft het volk geen boodschap. Oranjefront is van mening dat vrijheid meer is dan economische vrijheid, het is het zelfbeschikkingsrecht van een volk om desnoods zijn eigen onderdrukkers te kiezen. Waar volksnationale opstanden voor de vrijheid de vorm hebben van een volk dat zich schaart achter gemeenschappelijke vlaggen en daarbijhorende idealen, heeft de liberale democratie van de VSA de vorm van tanks en raketten.

Het wilde kapitalisme en vrijheid gaan even goed samen als het marxisme en vrijheid. Beiden gebruiken vrijheid als verhulsels om hun ware agenda van cultureel imperialisme en economische VSA-dominantie door te drukken. Maar ons moet je natuurlijk niet geloven, zoek maar gerust op wat er met een persoon als Mossadeq gebeurde toen hij de oliebronnen van Iran nationaliseerde.

Bron: Oranjefront

Vergeet (Zuid-)Vlaanderen niet!

07 juni 2007

Lion's Pride, 08 / 06 / 07 in BruggeVrijdag 8 juni in Kroeg De Tempelier om 20u.

Identitaire rock!!!

G8 demo

G8 en de ware anti-globalisten

De Vlaamse media (vooral de VRT) heeft geen flauw benul wat het verschil is tussen de anders-globalisten (links globalistisch gespuis) en de anti-globalisten (identitairen).

De ware anti-globalisten:


Heilige drievuldigheid

Volksdemocratie in plaats van liberaal-"democratie"!


03 juni 2007

De VLD wil nieuwe mensenhandel!

De liberale partij VLD, sociaal-economisch eerder rechts te situeren, pleit sinds enige maanden openlijk opnieuw voor mensenhandel! De liberalen willen opnieuw economische immigranten naar Vlaanderen halen. De kapitalistische economie heeft hier nieuwe werkkrachten nodig (liefst tegen zo laag mogelijke lonen) dus schieten de politieke schoothondjes van het kapitaal in actie. Het verhaal wordt mooi verpakt met drogredenen als "Vlamingen willen die jobs toch niet doen". In een opiniestuk dat verscheen in de establishmentgazet 'De Morgen' (14/02/2007) pleitten de liberalen Patrick Dewael en Sven Gatz voor een actief immigratiebeleid. "De Open VLD vindt migratie geen negatief of bedreigend fenomeen. Mensen die naar hier willen komen om te werken, dragen bij tot onze welvaart." Dat die mensen een compleet andere cultuur meebrengen wordt er niet bijgezegd, dat is voor de liberale materialisten maar bijkomstig. In feite pleit de VLD hiermee openlijk voor een nieuwe hedendaagse vorm van mensenhandel, om niet te zeggen slavenhandel, gelet op de toenemende uitbuiting van werknemers door het roofdierkapitalisme. En wat als de liberale economie plots een teveel aan werknemers heeft in die sectoren, zou de liberale kliek dan durven pleiten voor het opnieuw exporteren van deze ingevoerde werkkrachten? Uiteraard niet!

Inzake migratie heeft de VLD het hardst aangedrongen om de grenzen te openen voor de werknemers uit Oost-Europa, toen die landen lid werden van de Europese Unie, in 2004. "Zo wilden we de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken, en de verhuizing van bedrijven vermijden" klonk het bij de liberale propagandisten van kapitalistisch rijk-volk-eerst. "Op het congres stellen we een migratiemodel voor, waarbij iemand wordt toegelaten wanneer hij een arbeidscontract heeft. Zo kunnen we ook de migratie beter controleren." Kapitalisme, liberalisme en migratie zijn en blijven een onafscheidelijk triumviraat. Alle drie moeten ze door ons, identitairen en nieuw-solidaristen, afgewezen worden. Volledig afgewezen!

Pro-globalisten, voorstanders van liberale globalisatie in haar huidige vorm, beschouwen migratie als een essentieel positief onderdeel van de globalisatie! Dit wordt overigens ook door de linkse anders-globalisten niet afgekeurd, zij blijven dit perverse aspect van het liberaal-kapitalisme onder de noemer multiculturalisme verdedigen. Zowel migratie van personen als migratie van bedrijven (ook wel 'delocalisatie' genoemd) worden door pro-globalisten als positieve verschijnselen beschouwd die bijdragen tot de zogenaamde "mondiale ontwikkeling". De realiteit is anders: meer ontworteling en etnisch geweld, meer armoede in Europa, meer uitbuiting in lageloonlanden,...

Dat er anno 2007 nog steeds openlijk kan en mag gepleit worden voor mensenhandel is wraakroepend. In feite moeten dergelijke pleidooien strafbaar kunnen gesteld worden en zou moeten overwogen worden om partijen als de VLD voor de rechtbank te brengen om een partijverbod uit te spreken. Voor ons geldt slechts 1 gebod: volksgemeenschap in plaats van globaliseringswaan! Geen delocalisatie van bedrijven of personen, geen nieuwe immigratiestroom.

Citaat 46

"Amerika, dat is de ontwikkeling van de barbarij naar de decadentie zonder de omweg van de cultuur."
Georges Clemenceau.